Oversteek

verkeersbord oversteek web kleinOversteek is een project naar aanleiding van een ontmoeting tussen de kunstenaars van Waterlanders en wetenschappers van de Waddenacademie. Een reizende installatie van 300 spiegeltjes ‘vangt’ de Noordzee en draagt deze het eiland over naar de Waddenzee. Gekkenwerk? Ja! En we hebben het gehaald dankzij de hulp van duizenden Oerol-bezoekers!

Op Terschelling stond gedurende het festival elke minuut op nèt een andere plek een 100 meter lange dubbele rij spiegels op de zandpaden, van noord naar zuid. Vrijdag 15 juni begonnen we bij Strandpaal 9, West aan Zee, en 23 juni reisde Oversteek door Kinnum, op weg naar het Wad. Bezoekers droegen elk een meter bij door 2 spiegels aan één kant van de rij op te pakken om ze vervolgens aan de andere (zuidelijke) kant te laten ‘sedimenteren’. Dit doet denken aan het wandelen van de waddeneilanden van west naar oost. De route van paal 9 naar Kinnum is gebaseerd op een historische waterdoorsteek uit de tijd van het ontstaan van Terschelling uit een aantal stukken die aan elkaar gegroeid zijn.

Oversteek was een reizend kunstwerk, waar je aan mee kon doen. De verplaatsing dwars over het eiland heeft 8 dagen geduurd: dit gaf een mooi gevoel voor verschillende tijdschalen waarop het landschap beweegt. (De enige constante in het landschap is verandering!). Vier kilometer afleggen in 8 dagen, dat is een haast onmerkbare verplaatsing: Die ene meter die je bijdraagt lijkt een zandkorrel in een zee. Maar door elke minuut een foto te maken van de keten van spiegels, vormde zich tijdens deze langzame verplaatsing een film van een waterstroom van noord naar zuid. De beweging is in deze animatiefilm van 5 minuten wél zichtbaar. Op deze tijdschaal is de verandering van ons gecreëerde spiegel-landschap een stroom van meanderende glinsteringen die het eiland over raast. Oversteek is dus geïnspireerd door de beweging van zee en land op een geologische tijdschaal. Als je Terschelling tienduizend jaar had gefilmd en dat zou afspelen in één minuut, dan zie je dat het eiland voortdurend van plaats en vorm verandert. Sommige veranderingen zie je pas als je afstand neemt, in plaats en/of tijd. Ook al zie je sommige processen niet, om je heen zijn ze in beweging.

Bij het verplaatsen van de installatie “Oversteek” was een 6-tal muziekstukken te horen, elk gebaseerd op één van de landschapssoorten waar dit project doorheen heeft gewandeld: Noordzee, strand, duin, weides, bewoonde wereld, Wadden. Deze muziek is ook te horen in de animatiefilm.

Reacties zijn gesloten.