Waterlanders en hun Sense of Place

Joop Mulder, de voormalige directeur en oprichter van het Terschellinger Oerolfestival, heeft voet gezet aan de Friese kust met zijn organisatie ‘Sense Of Place’. Met hem zijn we in overleg over diverse kunstprojecten in 2018 en daarna.

In het kweldergebied buiten de waddendijk van Blija verwachten we een aantal schetsen te maken in mei, juni en september bij de dobbes die daar liggen. (Dobbes zijn door mensen gegraven drinkplekken voor het vee. Eén daarvan werd bekend door de reddingsactie van een groep paarden die daar in 2006 bij hoog water gestrand was.) Later zal dat proces uitmonden in een blijvend landschapskunstwerk.

UKK grutto & Erik van boven zondagHet project ‘Uw Kruidenrijk Kome’ krijgt in 2018 (als Leeuwarden culturele hoofdstad is van Europa) waarschijnlijk een reprise. Dit project maakten we voor Oerol 2016 in opdracht van Vogelbescherming Nederland en was te zien in de potstal en het weiland van Boerderij Spanjer op Terschelling. Het idee is om het dit keer rond een leegstaande kerk te doen. Dat lijkt ons wel wat: een 5 meter hoge grutto van koemest als tempelbeeld onder het gewelf van een kerk. Over behoud van de schepping gesproken.

Reacties zijn gesloten.